Rijk programma van activiteiten

ACTIVITEITEN

Actief blijven en contacten onderhouden is voor ieder mens belangrijk. Doordat de Parkflat een woonomgeving is voor de gelijkgestemde oudere bewoner, zijn er meerdere activiteiten opgezet.


Zo is er bijvoorbeeld een kaartclub, wekelijks een bingo, een biljartclub, jeu de boules en een gymnastiekles. Daarnaast vinden er regelmatig andere leuke gezamenlijke activiteiten plaats zoals een muziekavond, voordrachten en jaarlijkse evenementen als bijvoorbeeld het kerstdiner en de nieuwe haring proeven!